η εξειδικευμένη πλατφόρμα για πλακάκια και είδη υγιεινής

Όροι Χρήσης

 

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα domo.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / μέλη της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ορισμοί

Ως “Πελάτης” ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών του domo με σκοπό τη ζήτηση προσφορών ή άλλων υπηρεσιών.

Ως “Κατάστημα” ορίζεται η εμπορική ή εισαγωγική επιχείρηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής ή/και άλλων δομικών και διακοσμητικών υλικών.

Ως “Ζήτηση Προσφοράς” ορίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Πελάτη για τη λήψη μη δεσμευτικών προσφορών και προτάσεων από τα καταστήματα.

Γενικοί Όροι

Ζήτηση Προσφοράς

Αν και το domo καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, αναγνωρίζετε ότι δεν σας εγγυάται και ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί καμία ή καμία κατάλληλη προσφορά εκ μέρους των καταστημάτων. Περαιτέρω, το domo δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση υποβολής δόλιας, ανακριβούς ή ελλιπούς Προσφοράς εκ μέρους κάποιου Καταστήματος.

Καταστήματα

Αναγνωρίζετε ότι το domo είναι ένας ιστότοπος μέσω του οποίου ο Πελάτης που αναζητά προσφορές, μπορεί να έρθει σε επαφή με διάφορα Καταστήματα που είναι πρόθυμα να αποστείλουν προσφορά. Κατά ταύτα, η αποκλειστική υπηρεσία που προσφέρει το domo είναι το ότι φέρνει σε επαφή τον Πελάτη με Καταστήματα. Επομένως, η υπηρεσία του domo εξαντλείται στην παροχή της παραπάνω διευκόλυνσης και το domo δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την την αξιοπιστία κάθε Καταστήματος.

Για τους λόγους αυτούς αναγνωρίζετε πως ο Πελάτης έχει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη να βεβαιωθεί, πριν από την αποδοχή οποιασδήποτε προσφοράς, για την επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών ή/και των εγγράφων που τυχόν παρέχονται από κάθε Κατάστημα. Το domo δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και αποποιείται οποιονδήποτε αξιώσεων ως προς τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση που η προσφορά είναι ανακριβής ή ελλιπής.

Τρόπος Λειτουργίας

Το domo παρέχει στα συνεργαζόμενα καταστήματα τα στοιχεία της ζήτησης και της επικοινωνίας του Πελάτη, αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής προσφοράς. Αντίστοιχα, τα στοιχεία επικοινωνίας των καταστημάτων είναι αναρτημένα δημόσια στο ευρετήριο καταστημάτων του domo.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεσθε ότι σε κάθε περίπτωση, το domo δεν συνιστά ούτε υποδεικνύει ως κατάλληλα συγκεκριμένα Καταστήματα. Αναγνωρίζετε ότι είστε εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι ώστε να αξιολογήσετε κάθε Κατάστημα και την Προσφορά του και είτε να επιλέξετε όποιο πιστεύετε ότι είναι το ιδανικότερο για εσάς. Το domo δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την προσωπική επιλογή σας και εσείς επιλέγετε και συμβάλλεσθε με το Κατάστημα ιδία ευθύνη.

Συμφωνία μεταξύ Πελάτη και Καταστήματος

Ο Πελάτης και το Κατάστημα είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Προσφοράς και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι το domo δεν λαμβάνει μέρος και δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την διαπραγμάτευση των όρων εκτέλεσης της Προσφοράς.

ΤΟ DOMO ΔΕΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΘ’ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η΄ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η΄/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Το domo απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ Πελάτη και Καταστήματος αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει ο Πελάτης με κάποιο Κατάστημα δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο το domo και ότι το domo δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ Πελάτη και Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αξίας του παραστατικού από τον Πελάτη.

Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ότι ακόμα και σε περίπτωση που το domo προς δική σας διευκόλυνση επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μαζί σας και με το Κατάστημα, προκειμένου να διευκολύνει την μεταξύ σας συνεννόηση, τούτο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι το domo καθίσταται συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ του Καταστήματος και εσάς, το δε domo δε φέρει καμία ευθύνη για αξιώσεις από τη σχέση σας με το Κατάστημα.

Πληροφορίες και Δεδομένα που παρέχονται ή δημοσιεύονται από τον Πελάτη

Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες, τα δεδομένα και το εν γένει περιεχόμενο που παρέχει ή δημοσιεύει στο domo (εφεξής συνολικώς αναφερόμενες ως «Πληροφορίες») και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε Πληροφορία που έχει εισαχθεί από τον ίδιο και είναι διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα, βαραίνει τον ίδιο προσωπικά. Ο Πελάτης συμφωνεί και δεσμεύεται ότι οι Πληροφορίες αυτές δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές κακόβουλες, ότι δεν περιέχουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο υλικό και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών Πελατών και Επαγγελματιών και του παρόντος Ιστότοπου και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης και ότι είναι ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις.

Αντιθέτως, ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι Πληροφορίες είναι – και θα φροντίσει να τηρούνται – πλήρως αληθείς, έγκυρες και ορθές.

Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν καταστρατηγούν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα ή δικαίωμα διαφήμισης, απορρήτου ή περιουσιακό στοιχείο, δεν είναι δόλιες, ή παραβιάζουν οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη διακριτική μεταχείριση και την ψευδή διαφήμιση.

Ο Πελάτης υποχρεούται να βεβαιωθεί πως οι Πληροφορίες δεν δημιουργούν οιασδήποτε μορφής νομικές ευθύνες στο domo ή δύναται να προκαλέσουν απώλεια (μερικώς ή ολοσχερώς) των χρηστών του domo. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε άλλη ιστοσελίδα εκτός της Ιστοσελίδας του domo.

Ο Πελάτης βεβαιώνει πως οι Πληροφορίες δεν εμπεριέχουν κανένα ιό υπολογιστών, ιό μακροεντολών, trojans, warms ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και ότι, επίσης, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας του domo και των Υπηρεσιών που αυτός προσφέρει.

Ο Πελάτης εκχωρεί στο domo μία μη δεσμευτική, καθολική, συνεχή, αμετάκλητη, άνευ ανταλλάγματος και με δυνατότητα υπεκχώρησης άδεια επί των Πληροφοριών που αναρτά στο domo, έτσι ώστε το domo να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτών των Πληροφοριών σε ότι αφορά σε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διαφημίσεις ή βάσεις δεδομένων οι οποίες σχετίζονται με τις Πληροφορίες αυτές. Ο Πελάτης αναγνωρίζει πως το domo έχει το απόλυτο δικαίωμα να μεταδίδει ή να διανέμει τις Πληροφορίες του Πελάτη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα domo.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με την επιχείρηση Κωνσταντίνος Ι. Μιχαλόπουλος με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα της Domo, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα domo.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Domo ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Domo.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η Domo παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας domo.gr, για την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες της διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) προς το domain, τα subdomains ή άλλα urls που ανήκουν στο domain σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει τη Domo, ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από τη Domo.

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα domo.gr παρέχεται από τη Domo «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ». Η Domo δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η Domo δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα domo.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από τη Domo δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η Domo δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η Domo διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην εμπορική της πολιτική και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας domo.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της Domo. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας domo.gr ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Scroll to Top

συγκέντρωσε προσφορές - σύγκρινε - επίλεξε

Στο domo μπορείς να συγκεντρώσεις προσφορές από τα καταστήματα για τα είδη που σε ενδιαφέρουν, να τις συγκρίνεις και να επιλέξεις με ευκολία και σιγουριά.