υπηρεσίες για καταστήματα

φόρμα ζήτησης προσφορών
Τα καταστήματα που συνεργάζονται με το domo λαμβάνουν καθημερινά φόρμες ζήτησης προϊόντων από τους χρήστες (ιδιώτες και επαγγελματίες).
Κάθε συνεργάτης του domo που αποφασίζει να συμμετέχει στην λήψη φόρμας ζήτησης προσφοράς, επιλέγει τα κριτήρια βάσει των οποίων θα λαμβάνει τις φόρμες.

Αυτά είναι:
Γεωγραφικό Διαμέρισμα που εξυπηρετεί (Όλη την Ελλάδα ή συγκεκριμένους Νομούς).
Ιδίότητα του χρήστη (Ιδιώτης, Αρχιτέκτονας, Μηχανικός, Εργολάβος, Διακοσμητής).
Κριτήριο επιλογής υλικών του χρήστη (Κόστος, Σχέση Ποιότητας Τιμής, Κορυφαία Πόιότητα και Design).

Κόστος: 900 € / έτος
HR πιστοποιημένων πωλητών λιανικής
Το Domo βοηθά τα καταστήματα να προσλάβουν εξειδικευμένους πωλητές, που θα αυξήσουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και τις πωλήσεις. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

1) Συλλογή βιογραφικών
2) Διαλογή βιογραφικών
3) Διεξαγωγή συνεντεύξεων
4) Αξιολόγηση υποψηφίων στις δεξιότητες πωλήσεων, την ικανότητα παροχής συμβουλευτικής προς τους πελάτες και την τεχνογνωσία υλικών
5) Πιστοποίηση υποψηφίων
6) Τελική επιλογή μεταξύ 3 πιστοποιημένων πωλητών, σε συνεργασία με το κατάστημα

Κόστος: 1.200 € / 3 πιστοποιημένους πωλητές
Scroll to Top

συγκέντρωσε προσφορές - σύγκρινε - επίλεξε

Στο domo μπορείς να συγκεντρώσεις προσφορές από τα καταστήματα για τα είδη που σε ενδιαφέρουν, να τις συγκρίνεις και να επιλέξεις με ευκολία και σιγουριά.