υπηρεσίες για εισαγωγείς

ανάρτηση ψηφιακών καταλόγων
  • Πρόσβαση καταστημάτων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη καταλόγων
  • Πρόσβαση επαγγελματιών στην ψηφιακή βιβλιοθήκη καταλόγων
  • Καθοδήγηση των αγοραστών στους καταλόγους
  • Περιορισμός του κόστους της εκτύπωσης και διανομής του καταλόγου.
  • Δωρεάν επικαιροποιήσεις των καταλόγων
  • Το κόστος περιλαμβάνει όλους τους καταλογους όλων των brands του εισαγωγέα
Κόστος: 360 € / έτος
Υπόδειγμα καταλόγου
παρουσίαση brand
  • Εκτενής παρουσίαση του brand σε στοχευμένο κοινό
  • Προβολή ως κορυφαίο brand εντός του οδηγού επιλογής υλικών
  • Προβολή σε επαγγελματίες αλλά και σε τελικούς καταναλωτές
  • Δημιουργία ζήτησης στα καταστήματα
Κόστος: 2.400 € / έτος
Υπόδειγμα Παρουσίασης Brand
Scroll to Top

Στο domo μπορείς να συγκεντρώσεις προσφορές από τα καταστήματα για τα είδη που σε ενδιαφέρουν, να τις συγκρίνεις και να επιλέξεις με ευκολία και σιγουριά.